035 โ€“ 699 6399
info@heyenbeheer.nl
Vastgoedbeheer

Nachtegaalstraat 69-77

Heyen Beheer heeft in 2015 aan de hoek Maliebaan en Nachtegaalstraat 12 appartementen gesplitst en verkocht.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 โ€“ 699 6399

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring