035 – 699 6399
info@heyenbeheer.nl
Vastgoedbeheer

Vraag en antwoord Heyen vastgoed beheer

Vastgoedbeheer omvat een breed pakket aan diensten met bijbehorende termen en begrippen. Hieronder beantwoorden we een aantal veel voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Of wil je weten of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen je graag!

Binnen het vastgoedbeheer bestaan vele vormen van dienstverlening. Heyen Beheer biedt zowel commercieel vastgoedbeheer, financieel / administratief vastgoedbeheer als technisch vastgoedbeheer aan. Zowel particuliere vastgoedeigenaren, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en institutionele beleggers maken gebruik van de diensten van Heyen Beheer. Ben je op zoek naar een dienst die hier niet staat genoemd, neem dan gerust contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen doen.

Er zijn veel redenen waarom het interessant is om (een deel van) het beheer van je vastgoed uit te besteden aan Heyen Beheer. Een belangrijk voordeel is dat je zelf geen acties hoeft te ondernemen bij technische problemen. Maar ook het bepalen van marktconforme prijzen, controleren van facturen, of het regelen van financiële zaken zoals het innen en controleren van huurbetalingen of jaaroverzichten heb je geen omkijken naar. Een ander belangrijk voordeel om vastgoedbeheer uit te besteden zijn de mogelijke fiscale voordelen. Het uitbesteden beperkt je eigen betrokkenheid. Daarnaast vallen de werkzaamheden eerder onder ’’normaal vermogensbeheer’. In zo’n situatie kwalificeert de vastgoedbelegging zich eerder tot Box 3 in plaats van Box 1. En dat is aantrekkelijk, omdat je hierdoor minder belasting betaalt over huurinkomsten en eventuele verkoopwinst.

Een particulier die investeert in beleggingsvastgoed (grond en panden) wordt veelal belast in Box 3. De waarde van het vastgoed minus de schuld op het vastgoed wordt dan belast met de vermogensrendementsheffing. Uit de rechtspraak volgt dat er dan wel sprake moet zijn van ‘normaal vermogensbeheer’. Is dat niet het geval, maar is er sprake van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ dan wordt de particulier tegen het progressieve tarief belast in Box 1. In Box 1 zijn dan niet alleen belast de (huur)inkomsten minus de kosten, maar ook de eventuele waardestijging van het vastgoed. Waar de grens ligt tussen ‘normaal vermogensbeheer’ en ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ is een terugkerend punt van discussie met de Belastingdienst. Uit jurisprudentie blijkt onder meer dat van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ sprake kan zijn als de particulier een substantieel deel van het administratieve, technische en commerciële beheer van het vastgoed zelf uitvoert. Wij raden je daarom te allen tijde aan e.e.a. met je belastingadviseur op te nemen voor de meest recente regelgeving hierin.

Activiteiten die een oordeel ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ tot gevolg kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld: het zelf innen van de huur of het zelf verrichten van werkzaamheden (onderhoud, verbouwen, renovatie) in en aan het pand, het oplossen van klachten, het plaatsen van advertenties, het opstellen van huurovereenkomsten of contracten, het onderhouden van contacten met vastgoed gerelateerde partijen.

Het technisch vastgoedbeheer dekt al het (technisch) onderhoud aan een vastgoed object. Zowel intern als extern onderhoud van een pand. Bijvoorbeeld infrastructurele (ICT) onderdelen, zaken op bouwkundig en installatietechnisch gebied. Van CV- tot klimaatinstallaties, dak tot fundering, dragende muren tot kolommen, trappenhuizen tot hellingbanen, metselwerk tot gevelbekleding, ramen tot deuren, schoorstenen tot ventilatiekanalen.

Bij financieel vastgoedbeheer verzorgt Heyen Beheer de administratie rondom het beheer en de verhuur van je vastgoed. Denk hierbij onder andere aan financiële kwartaalrapportages, jaaroverzichten, huurincasso’s, servicekosten afrekeningen, hypotheek betalingen, afwikkelen en inzichtelijk maken van alle financiële inkomsten en uitgaven met betrekking tot het vastgoedobject.

Onder commercieel vastgoedbeheer vallen alle taken die het rendement vanuit commercieel oogpunt op je vastgoed verhogen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het toezien op marktconforme huurprijzen, aansturen van makelaars en verhuurvergaderingen, het aan- en verhuren, plaatsen van advertenties, leegstandsverkleining, toezien op correcte implementatie van WoningWaarderingsStelsel (WWS) of toebedeling van het Vrij Verhuurbare vloeroppervlak (VVO), toezicht op aan en of verkopen, Plan van Eisen (PvE) opstellen etc. Wil je meer meten over Commercieel Vastgoedbeheer van Heyen? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 – 699 6399

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring