035 - 694 7821
info@heyen.nl
Makelaardij

Veelgestelde vragen Makelaardij

Het kopen of verkopen van een huis, doe je waarschijnlijk niet dagelijks. Helemaal niet vreemd dus als je tijdens de aankoop of verkoop van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een NVM-makelaar kan deze vragen allemaal voor je beantwoorden. Hieronder een selectie van de meest voorkomende vragen die regelmatig bij de NVM binnenkomen.

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst.

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door: a) Een tegenbod te doen. b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.

Dat hoeft niet. Soms spelen de voorwaarden of opleveringsdatum een belangrijkere rol voor de verkoper(s) waardoor de hoogste bieder niet altijd de koper wordt.

Als bezitter van eigen grond ben je ook de eigenaar van dat stuk grond. Is er sprake van erfpacht dan ben je geen eigenaar van de grond waar jouw huis op staat, maar ben je wel eigenaar van jouw huis. Bij erfpacht betaal je dan een bepaald bedrag per maand (ook wel canon genoemd) aan de erfpachter (diegene die wel eigenaar is van de grond) om jouw huis op zijn grond te mogen vestigen. Dit is vooral voor starters heel aantrekkelijk.

De wettelijk vastgestelde 3 dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan 3 dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen: a) Overdrachtsbelasting. b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster. Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 - 694 7821

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring