035 โ€“ 699 6399
info@heyenbeheer.nl
Vastgoedbeheer

Papaverweg Amsterdam Noord

Heyen Beheer heeft met 2 partners een ontwikkelingsconsortium opgericht om in Amsterdam Noord tussen de 15.000 en 19.000 meter nieuwbouw te gaan ontwikkelen. Deze ontwikkeling zou wonen, werken, winkelen en ruimte voor leisure in het gebied moeten geven. Omdat Amsterdam een krappe woningmarkt kent, is het idee gevat om de appartementen zoveel mogelijk in de sociale doelgroep te ontwikkelen.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 โ€“ 699 6399

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring