035 โ€“ 699 6399
info@heyenbeheer.nl
Vastgoedbeheer

Raadhuisstraat 1 Naarden Vesting, Vesting Hotel

Hoewel Heyen participeert in direct vastgoed is Heyen bij dit project gevraagd mede aandeelhouder te worden. Met een enthousiaste groep lokale ondernemers heeft zij een participatie verworven in het Vesting Hotel.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 โ€“ 699 6399

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring