035 - 694 7821
info@heyen.nl
Algemeen Gepubliceerd december 18, 2023

Verschillende aanpassingen voor het bezitten en kopen van een woning in 2024

Wijzigingen bij het kopen van een woning in 2024:

Hypotheekbedrag afhankelijk van energielabel: De hoogte van de hypotheek wordt gekoppeld aan het energielabel van de woning. Woningen met een beter label (A of B) kunnen resulteren in een hoger leenbedrag, tot €50.000,- extra, ter bevordering van de aanschaf van duurzame huizen.

Toename grens woningwaarde voor startersvrijstelling overdrachtsbelasting: De grens voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters van 18 tot 35 jaar gaat omhoog van €440.000,- naar €510.000,-.

Afschaffing jubelton: De jubelton, een financiële steun bij huisaankoop, wordt afgeschaft. Schenkingen dienen voor 31 december 2023 gedaan te zijn om nog gebruik te kunnen maken van de belastingvrije grens van €28.947,-.

Verhoogde hypotheekmogelijkheid voor alleenstaanden: Alleenstaanden met een jaarinkomen boven €28.000,- kunnen een hogere hypotheek krijgen, met een extra leenbedrag van €16.000,-.

Veranderingen voor huiseigenaren in 2024:

Vermindering aftrekpost Wet Hillen: De aftrekpost voor kleine hypotheekschulden onder de Wet Hillen wordt verder teruggeschroefd en verdwijnt volledig in 2048.

Toename ISDE-budget: Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) stijgt naar €591,3 miljoen, waardoor huiseigenaren ondersteuning blijven ontvangen voor verduurzaming.

Verhoging NHG-grens: De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt naar €435.000,-, of €461.000,- bij energiebesparende voorzieningen.

Uniformering hypotheekrenteaftrek: Vanaf 1 januari 2024 geldt voor iedereen een gelijk percentage voor hypotheekrenteaftrek, ongeacht inkomen, maximaal 36,97%.

Verlaging belasting op VvE-reserves: De belasting op reserves van Verenigingen van Eigenaren wordt verlaagd, waarbij het gespaarde bedrag als normaal banktegoed wordt gezien, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Correctie onbedoelde renteaftrekbeperking: Een wetswijziging voorkomt onbedoelde renteaftrekbeperking bij gezamenlijke aankoop en verkoop van woningen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Energielabel beïnvloedt extra hypotheek voor verduurzaming: Voor het verduurzamen van bestaande woningen kan een extra lening tot €10.000,- worden verkregen, afhankelijk van het energielabel, bij label A.

Implementatie Wet kwaliteitsborging: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt gefaseerd ingevoerd, eerst voor nieuwbouw en vanaf medio 2024 ook voor verbouwingen.

Invoering ‘doe-het-zelfsubsidie’ bij isoleren: Eigenaren die hun huis eigenhandig isoleren, komen in aanmerking voor subsidie. Voor de jaren 2024 en 2025 is jaarlijks een budget van €27 miljoen beschikbaar.

Direct contact

Je vindt ons in Bussum, in dit mooie bedrijfspand. Een pand waar we trots op zijn en dat de juiste sfeer ademt; namelijk onze passie voor bakstenen.

Locatie:

Huizerweg 8, 1402 AA Bussum

Telefoon:

035 - 694 7821

Dit formulier wordt opgeslagen en ik ga akkoord met de privacyverklaring